Leesoffensief in de praktijk

Gepubliceerd op: 2 juli 2023 14:19

OBA School spant zich in voor het vergroten van taalplezier en taalmotivatie. Inmiddels hebben we hiertoe afspraken gemaakt met meer dan dertig scholen primair onderwijs in Zuidoost, Diemen, Nieuw-West en Noord, waaronder 19 basisscholen in Zuidoost via het schoolbestuur Zonova.

In 2021 nam Zonova-bestuurder Harry Dobbelaar het voortouw in verband met de achterblijvende leesvaardigheid. 'Door plezier te hebben in lezen kun je je kennis van de wereld vergroten. Een belangrijke voorwaarde bij het terugdringen van kansenongelijkheid. Met behulp van de expertise van de OBA en maatwerk per school werken we stapsgewijs aan de bevordering van het leesplezier van onze leerlingen.'

Zo wordt met het investeringsprogramma OBA op School de boekencollectie in de schoolbibliotheken gesaneerd en aangevuld. Speciaal aangestelde lees-mediaconsultenten ruimen op en beoordelen op spelling, uiterlijk en leeftijd, zodat ook de klassiekers weer aantrekkelijk worden. De collectie wordt aangevuld naar een minimum van vijf boeken per kind en dient uit te gaan van het principe van diversiteit en inclusie. De personages in de boeken dienen zo gekozen te worden dat kinderen zich hiermee kunnen identificeren en hier rolmodellen in kunnen herkennen. In Zuidoost woont bijvoorbeeld een grote Surinaamse gemeenschap, maar biedt landelijke aankoop via NBD Biblion voor deze groep onvoldoende collectie. Dan wordt er via lokale boekhandels maatwerk geleverd. En denk ook aan nieuwkomersonderwijs, zodat meertaligheid ook via de schoolbieb ontsloten wordt. Ook leidt de OBA leerkrachten op tot leesco√∂rdinatoren, zodat ze zelf plannen kunnen maken voor de integratie van leesvaardigheid in het onderwijs.

naar de OBA School webshop