Ons statement over het nieuwe coalitieakkoord

Gepubliceerd op: 25 mei 2022 14:53

Vandaag is het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin is veel aandacht voor de OBA. Lees hier ons statement.

Het Amsterdamse coalitieakkoord 2022-2026 betekent heel veel voor de OBA. Belangrijkste beslissingen zijn:

  • De nieuwe coalitie draait de eerder opgelegde bezuinigingen in deze collegeperiode terug.
  • Het college wil samen met de OBA inzetten op een leesoffensief en de samenwerking tussen scholen en de OBA versterken.
  • De OBA wordt onderdeel van de portefeuille Onderwijs (wethouder Marjolein Moorman)
  • OBA NEXT wordt verplaatst van Zuidas naar Zuidoost. 

“Ongelijk investeren voor gelijke kansen” is het motto van het nieuwe college, dat de OBA op dit gebied een belangrijke rol geeft. Daarmee wordt door de coalitiepartijen het grote maatschappelijke belang van de OBA onderschreven. Dat is een belangrijk signaal voor ons maar vooral voor alle Amsterdammers.

Wat concreet de gevolgen van het nieuwe collegeakkoord voor de OBA zijn, moeten we met elkaar en het nieuwe college in kaart gaan brengen. Een korte eerste reactie op wat recent bekend is geworden:We zijn blij met het plan voor een leesoffensief en de versterking van de samenwerking tussen scholen en OBA. Net als bij onderwijs, is het grootste agendapunt van de OBA: gelijke kansen, gelijke laagdrempelige toegang tot kennis en informatie voor iedereen in de stad. De bibliotheek- en de onderwijsagenda van Amsterdam versterken elkaar.

De verplaatsing van OBA NEXT naar Zuidoost heeft ons overvallen, juist omdat het proces in volle gang is. Wat dit betekent kunnen we nog niet helemaal overzien. We hebben de afgelopen vijf jaar met externe en interne partners hard gewerkt aan het concept OBA NEXT Zuidas. Omdat we geloven in een grootstedelijke nieuwe bibliotheek voor de nieuwe generatie Amsterdammers op een goed bereikbare plek van de stad. Gelukkig wil het nieuwe college zich met ons inzetten om dat concept en de ambitie te behouden en het nu in Zuidoost te realiseren. We snappen dat dit voor Zuidoost grote betekenis kan hebben. De opening van OBA NEXT is gepland in 2027 (20 jaar na de opening van OBA Oosterdok). We zullen alles op alles zetten om vast te kunnen houden aan het concept en de planning omdat het snel groeiende en veranderende Amsterdam zo’n plek hard nodig heeft.

Tot slot zijn we blij dat het nieuwe college de ingeboekte bezuiniging van 1,5 miljoen met ingang van 2025 ongedaan wil maken. Na een eerste bestudering van de onderliggende financiële onderbouwing lijkt daartoe ruimte te ontstaan. De afgelopen jaren is de bijdrage aan de OBA per inwoner flink gedaald terwijl de dienstverlening is uitgebreid. Die neerwaartse spiraal kunnen we hopelijk door dit voornemen keren en het maakt de versteviging van onze maatschappelijke rol mogelijk. Als gezegd kunnen we de cijfers nog niet volledig doorgronden, maar we zijn hoopvol gestemd.

We verheugen ons op de samenwerking met het nieuwe college van B&W en de nieuwe bestuurders van de stadsdelen en het stadsgebied Weesp,

Martin Berendse, directeur OBA