Modelbrieven privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de persoonsgegevens die de OBA van u heeft in te zien.

U kunt ook een verzoek indienen voor rectificatie, overdraagbaarheid (dataportabiliteit), beperking van de verwerking of zelfs verwijdering van uw persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kunt u indienen met behulp van één van onderstaande voorbeeldbrieven.

U kunt de brief mailen naar privacy@oba.nl of per post verzenden naar: 

Klantenservice OBA Oosterdok
Oosterdokskade 143
1011 DL Amsterdam

brief met verzoek om inzage

brief met verzoek rectificatie of aanvulling persoonsgegevens

brief met verzoek om persoonsgegevens te wissen

brief met verzoek om persoonsgegevens over te dragen

brief met verzoek voor beperking verwerking persoonsgegevens

brief voor bezwaar op verwerking persoonsgegevens