Vanaf zondagavond 20:00 uur tot maandagochtend 10:00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan ons bibliotheeksysteem. Daardoor kunnen onderdelen van de website, zoals 'Mijn omgeving', tijdelijk beperkt of niet beschikbaar zijn.

Workshop Datastromen in de stad: van wie is het netwerk?

14 mei 2022, van 14:00 tot 16:00 | OBA De Hallen

Kosten: toegang gratis | aanmelden vereist

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Ons leven wordt in toenemende mate bepaald door data, bijvoorbeeld via parkeersensoren, surveillance cameras, slimme elektriciteitsmeters, en 5G. In deze workshop verkennen we bestaande datastromen in Amsterdam door te kijken naar welke data wordt gegenereerd, hoe het wordt verzonden, en wie al deze data verzameld. Maar vooral: welke rol heeft de burger hierin, en vervolgens, welke datastromen zou voor algemeen goed kunnen worden gereorganiseerd.

This workshop is in both Dutch and English, find the English description below.

In deze workshop willen we antwoord geven op de vraag: hoe zou de zouden Amsterdamse data infrastructuren eruit kunnen zien en hoe willen we dat ze eruit zien? Door middel van speculative design en design thinking proberen we na te denken over de datastromen van de toekomst er uit zouden kunnen zien, wat de waarden zouden moeten zijn die daaraan ten grondslag liggen, en welke wettelijke, economische, technische en sociale veranderingen moeten worden doorgevoerd om ze te bereiken.

Voor de workshop is geen voorkennis of ervaring nodig! De workshop is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Organisatoren: De workshop wordt georganiseerd door: Niels ten Oever (onderzoeker 5G & mensenrechten rechten, UvA), Maxigas (Universitair Hoofddocent Media en Cultuur, UvA).

Dit evenement is een samenwerking tussen de UvA, de Gemeente Amsterdam en de OBA, het wordt mogelijk gemaakt door Global Digital Cultures en IN-SIGHT.it (subsidie MVI.19.032 als onderdeel van het MVI-programma).

Dit onderzoek bouwt voort op een eerdere infrastructuurwandeling [0] waar we data stromen onderzochten, en het zal de basis vormen voor een toekomstige workshop met beleidsmakers van de gemeente Amsterdam.

ENGELS

Workshop Data Flows in the City: Whose network?

Increasingly our lives are shaped by data, for example through parking sensors, CCTV, smart electricity meters, and 5G connectivity. In this workshop we explore existing data streams in Amsterdam by looking at what data is generated, how it is transmitted, and who controls all this data. Then, we see if data streams could be reorganised in the public interest.

We aim to answer the question: what could Amsterdam' information infrastructure look like, and what should it look like? We will use both speculative design and scenario thinking to rethink the city data flows of the future, what the values should be that underpin them, and what legal, economic, technical, and social changes should be made to achieve them.

No previous knowledge or experience needed!

Workshop is free of charge and open to all.

Organisers: Walk is organized by: Niels ten Oever (researcher 5G & human rights, UvA), Maxigas (Senior Lecturer in Media and Culture, UvA).

This event is a collaboration between the UvA, the Amsterdam municipality and the ObA, it was made possible by Global Digital Cultures and IN-SIGHT.it (grant MVI.19.032 as part of the MVI programme).

In this research expands on a previous infrastructure walk where we explored data flows, and it will inform a future workshop with policy makers from the Amsterdam municipality.

OBA De Hallen | Hannie Dankbaarpassage 10 | 1053 RT Amsterdam
T: 020-5230900 | E: dehallen@oba.nl

aanmelden