FOTO- en VERHALENEXPOSITIE, #NIET LHBTI+ GENOEG

Vrijdag 17 september 2021 t/m vrijdag 12 november 2021 | OBA Mercatorplein

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Nederland staat bekend als een land dat mensenrechten hoog in het vaandel heeft staan, en ten opzichte van andere landen staan in Nederland de lhbti+-rechten ook hoog op de agenda. Dat is de reden waarom veel lhbti+-asielzoekers graag in Nederland zouden willen wonen, om hun ware zelf te kunnen zijn en om in veiligheid te kunnen leven. Maar wat als je een lhbti+-asiel aanvraagt in Nederland, en in een proces beland van gehoren waar je moet bewijzen dat je voldoende of genoeg lhbti+ bent? En ontdekt dat het systeem erop gefocust is om je seksualiteit of genderidentiteit regelrecht als ongeloofwaardig, niet authentiek en tegenstrijdige te bestempelen? Wat dan?

Nog steeds vindt de IND je niet ‘authentiek gay’, luidt de titel van een artikel in het magazine OneWorld, dat de aandacht grijpt van fotografen Lisa van den Berg en Jennifer Knuchel. Lisa en Jennifer ontdekken tot hun verbazing dat Nederland, dat zowel in de ogen van lhbti+-asielzoekers als Nederlandse burgers gezien wordt als een soort ‘paradijs’ van lhbti+- en mensenrechten, vaak lhbti+-asielverzoeken onterecht afwijst, bestempeld als niet authentiek en lhbti+-asielzoekers terugstuurt naar een lhbti+-vijandige omgeving, met mogelijk een gevangenisstraf of zelfs de doodstraf ten gevolg. Er is dus nog heel wat te verbeteren in Nederland.

Door middel van #Not LGBTI+ Enough | #Niet LHBTI+ genoeg wilt Stichting Humans of Film, in samenwerking met de fotografen Lisa van den Berg en Jennifer Knuchel, en de bij dit project betrokken organisaties zoals LGBT+ Asylum Support, COC Cocktail Amsterdam en Respect2Love, de focus leggen op het teweegbrengen van bewustwording in Nederland, maar ook om mensen tot nadenken te zetten over het Nederlands lhbti+-asielproces. Dit doet #Not LGBTI+ Enough | #Niet LHBTI+ genoeg door middel van negen verhalen en de foto’s van de geportretteerde lhbti+-asielzoekers die het asielproces nog steeds meemaken of hebben meegemaakt.

Op 17 september zal er een opening van de foto- en verhalenexpositie plaatsvinden en op 23 oktober een safe space paneldiscussie, waar lhbti+-asielzoekers en de organisaties die hen steunen, zullen bespreken waarom het asielproces voor lhbti+-asielzoekers te werk gaat door het gebruiken van aannames, generalisaties en stereotypen.

Over Lisa van den Berg: Lisa van den Berg is student aan de Nederlandse Academie voor Beeldcreatie (Fotovakschool) te Apeldoorn. Met haar fotografie wilt ze mensen laten zien dat ze niet alleen zijn, en dat er gemeenschappen zijn waar men helemaal niets van afweet. Vandaar dat ze door middel van haar fotografie de horizon van mensen wilt verbreden, door beelden te creëren en verhalen te tonen waar iedereen zich in kan vinden. Ook als ze geen affiniteit hebben met het onderwerp. Zo maakt ze op een toegankelijke manier onderwerpen en thema's als gender, seksualiteit en (geestes)ziekten bespreekbaar.

Over Jennifer Knuchel: Jennifer knuchel is student aan de Nederlandse Hogeschool voor fotografie, Amsterdam, Nederland. Met haar fotografie wilt ze herkenning en erkenning creëren. Ze stelt menselijke connecties en verbanden centraal in haar werk. Haar portretten laten altijd een wisselwerking tussen fotograaf en geportretteerde zien, zodat ze samen een verhaal bespreekbaar kunnen maken.Over Stichting Humans of Film: De stichting is opgericht door initiatiefnemer Feargal Agard, en de bestuurders Nicole (Mascha) Ihwe, Joel Westerborg en Valeria Martielli. Door middel van de projecten LGBTQ Humans of Amsterdam, Humans of Film Amsterdam en Humans of Film Festival, zet de stichting zich breed in om inclusiviteit te bevorderen, maar ook voor ruimtes te zorgen waar sociaal maatschappelijke onderwerpen besproken kunnen worden, in connectie met kunst en cultuur.

Bereid je voor op je bezoek aan de OBA en doe de gezondheidscheck voordat je naar de OBA komt.

OBA Mercatorplein | Mercatorplein 103 | 1057 CA Amsterdam
T: 020-5230900 | E: mercatorplein@oba.nl