Magister training

26 november 2021, van 10:00 tot 11:30 | Elke week | OBA Reigersbos

Kosten: toegang gratis | aanmelden verplicht

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Veel ouders vinden het lastig om hun weg te vinden in Magister, het online systeem van het Voortgezet Onderwijs, waar leerlingen hun rooster, cijfers en huiswerk kunnen opzoeken.

Beknopte inhoud training:

De bijeenkomsten volgen in grote lijnen de bestaande Magisterinstructie voor ouders. Om het taalgebruik begrijpelijk en inzichtelijk te maken en Magister zo goed mogelijk te kunnen toepassen, worden aanvullende taal-digitale oefeningen gebruikt.

In de training komen in ieder geval de volgende elementen aan de orde:
· het rooster;
· het huiswerk, schriftelijke overhoringen en proefwerken;
· de cijferoverzicht en andere behaalde resultaten;
· contact docenten, mentor en zorgcoördinator;
· thuisopdrachten voor de ouders om met het kind te oefenen;
· aanbod in de wijk en doorverwijzen

Aanmelden
Kan per mail of aan de balie van de vestiging.

Bereid je voor op je bezoek aan de OBA en doe de gezondheidscheck voordat je naar de OBA komt.

OBA Reigersbos | Rossumplein 1 | 1106 AX Amsterdam
T: 020-5230900 | E:  reigersbos@oba.nl