Hella Haasse collectie

Een gedeelte van de Indische bibliotheek van Hella Haasse is in bruikleen gegeven aan de OBA. In deze collectie bevinden zich boeken over de koloniale tijd, gezondheidszorg, politiek, geschiedenis en een aantal tijdschriften. De boeken bevinden zich tijdelijk in onze magazijnen en zijn op verzoek raadpleegbaar; echter niet uitleenbaar.