Museumcollectie kinderboeken

De bewaarcollectie oude en nieuwe kinderboeken (Museumcollectie) is ontstaan in de beginjaren van het jeugdbibliotheekwerk in Amsterdam. Met de oprichting in 1912 van de Nutsleeszaal is een start gemaakt met de opbouw van de huidige collectie, die bestaat uit ongeveer 30.000 banden.

De boeken uit de museumcollectie zijn niet te leen, maar kunnen op verzoek ter inzage uit het magazijn worden gehaald (met uitzondering van de boeken op microfiches; de reader staat op etage 6, printen is mogelijk). De collectie bestrijkt de periode vanaf 1650 tot heden. In de loop van de tijd zijn verzamelcriteria ontstaan, waardoor er accenten ontstonden binnen het geheel. Zo is er een mooie collectie alfabetboeken, Sinterklaas- en Kerstboeken en volkssprookjes. Daarnaast is de kinderpoëzie goed vertegenwoordigd, met o.a. bakerrijmen. Ook is er een uitgebreide verzameling oude jeugdtijdschriften aanwezig op microfiches. Momenteel wordt de collectie aangevuld met incidentele schenkingen en worden wekelijks nieuwe boeken aangeschaft. De criteria voor het actief verzamelen: een representatief deel van het werk van bekende en minder bekende Nederlandse auteurs, en bekende buitenlandse auteurs (in het Engels, Frans en Duits). Ook herdrukken, mits er belangrijke veranderingen plaats hebben gevonden (bv. andere illustraties). Topstukken uit de collectie: - Het sprekende prentenboek (1880) - Roemer Visschers zinne-poppen (1678), klik de link onderaan pagina - Engelstalige prentenboeken die in 1946 door Amerika aan Nederlandse kinderen zijn geschonken. Alle titels zijn terug te vinden in de online catalogus die via de website is te raadplegen. Op de jeugdafdeling van de centrale bibliotheek worden regelmatig schatten uit de museumcollectie tentoongesteld.

Klik hier om door te linken naar een van de topstukken in de catalogus: Roemer Visschers zinne-poppen : alle verciert met rijmen, en sommighe met proze / door zijn dochter Anna Roemers

Website Onze Kinderboeken

Zevenduizend (oude) prentenboeken en kinderboeken uit het Nederlandse taalgebied worden gepresenteerd op de website Onze Kinderboeken. Dit is het eerste resultaat van een samenwerking tussen een aantal Openbare bibliotheken en DBNL (Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren). Sinds enkele jaren werken zeven openbare bibliotheek samen in "Het overleg bewaarcollecties kinderboeken Nederland en Vlaanderen". De afgelopen jaren zijn verscheidene deelcollecties veiliggesteld voor latere generaties. Eerst op microfilm, tegenwoordig door middel van digitalisering. In dit samenwerkingsverband is de wens geuit om te komen tot een gezamenlijke website met gedigitaliseerde oude kinderboeken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze website, zie onderstaande link, de gemeenschappelijke toegang wordt tot alle Nederlandstalige kinder-en jeugdboeken.

Klik hier voor de website Onze Kinderboeken.

Prentenboeken van 1810 tot 1950

Vier bibliotheken hebben jaren gewerkt aan het digitaliseren van prentenboeken uit de periode 1810-1950 (Koninklijke Bibliotheek, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Bibliotheek Rotterdam en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer). Oude kinderboeken zijn niet alleen van waarde voor individuele lezers, maar ook voor onze samenleving als geheel. Iedere generatie Nederlanders is opgegroeid met zijn eigen, specifieke jeugdliteratuur, en heeft daaraan ongemerkt de nodige normen en waarden ontleend. Kinderboeken zijn waardevolle getuigen van een steeds veranderende maatschappij. Binnen de jeugdliteratuur neemt het prentenboek een bijzondere plaats in. In prentenboeken zijn beelden even belangrijk als teksten. Hoewel gemaakt voor kinderen, bieden ze ook de volwassen lezer prachtige schatten. De 650 mooiste exemplaren zijn te zien op de website van Het Geheugen van Nederland.De boeken zijn ingedeeld op thema en vervolgens chronologisch gepresenteerd. Je kunt de boeken doorbladeren, gericht zoeken naar een pagina en gedeelten vergroten.

Klik hier voor de website Prentenboeken van 1810 tot 1950.

Jeugdtijdschriften van 1883 tot 1950

Een andere toevoeging aan het Geheugen van Nederland is een collectie van negen verschillende jeugdtijdschriften uit de periode 1883-1950. De tijdschriften geven een beeld van wat de jeugd zoal las in die tijd. Ze vertellen veel over het leven van alledag. Tussen de regels door of vaak expliciet geven ze blijk van de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. In de digitale collectie zijn tientallen jaargangen te bekijken. Het oudste tijdschrift, ‘Voor de kinderkamer', dateert uit 1883. Het jongste, ‘Het kinder-kompas', begon in 1936. De digitalisering van deze tijdschriften maakt weer een stukje van ons literair en cultureel erfgoed voor de geïnteresseerde lezer toegankelijk. Het initiatief voor digitalisering komt van de Openbare Bibliotheek Amsterdam en is een vervolg op het conserveringsproject uit 2003, waarin 26 tijdschriften en 7 almanakken/jaarboeken zijn verfilmd met subsidie van Metamorfoze. Voor het compleet maken van jaargangen is de collectie aangevuld met exemplaren uit andere Nederlandse erfgoedinstellingen. Uit deze collectie is een selectie gemaakt van negen tijdschriften die in aanmerking kwamen voor digitalisering.

Klik hier voor de website Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950.