Het is definitief: OBA Next komt in Kraaiennest

Gepubliceerd op: 29 februari 2024 17:00

Foto: gemeente Amsterdam

Innovatieve wereldbibliotheek OBA Next wordt definitief gebouwd in de wijk Kraaiennest in Amsterdam Zuidoost. Ook de gemeenteraad van Amsterdam is voor, net als het college van burgemeester en wethouders eerder deze maand. Het besluit is in lijn met het advies van Stadsdeelcommissie Zuidoost, die eerder dit jaar ook de voorkeur voor de K-buurt uitsprak. De buurtbewoners zijn verheugd over deze keuze: zij hebben zich de afgelopen maanden stevig ingezet om dit te realiseren.

Met deze beslissing komt er straks een grootstedelijke bibliotheek op een goed bereikbare plek bij. Voor de huidige én nieuwe generatie Amsterdammers. De opening wordt in 2030 verwacht. De OBA onderzoekt nu al met labs in de stad waar een ‘bibliotheek van de toekomst’ aan moet voldoen.

Een innovatieve bibliotheek voor alle Amsterdammers

Kraaiennest was samen met het Anton de Komplein nog als laatste in de running voor de komst van OBA Next. Uiteindelijk zijn de centrale ligging in Zuidoost, de goede bereikbaarheid en de actieve steun van de buurt doorslaggevend geweest voor de keuze voor de K-buurt. Juist de buurtbewoners maakten zich hard om de Amsterdamse besturen te overtuigen. Zo trokken onder meer 50 jongeren uit Kraaiennest naar het stadhuis om te pleiten voor deze bibliotheeklocatie. De komst van OBA Next sluit aan bij de focus van het stadsdeel op jongeren. Het zorgt voor nieuwe kansen op het gebied van inspiratie, leren, talentontwikkeling, basisvaardigheden en culturele activiteiten. En door de ligging naast metrostation Kraaiennest is de locatie ook goed toegankelijk voor de rest van de stad en metropool. Het wordt daarmee een bibliotheek voor alle Amsterdammers.

lees het persbericht

lees meer over OBA Next

Foto: gemeente Amsterdam