Bestuur en Toezicht

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht van de OBA.

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bestaat uit vier leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de OBA. In de stichtingsstatuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd.  

Statutair bestuur

Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de Stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert vier maal per jaar met de directeur/bestuurder.

Leden van de Raad van Toezicht van de OBA

Lodewijk Asscher (voorzitter)

Lodewijk Asscher (1974) werkte bijna 20 jaar (2002-2021) in de gemeentelijke (gemeenteraadslid, wethouder en waarnemend burgemeester van Amsterdam) en landelijke (vicepremier, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, politiek leider PvdA, lid van en fractievoorzitter in de Tweede Kamer) politiek.Tot mei 2002 was hij onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht en van 2002-2006 universitair docent Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam.Sinds januari 2021 is hij strategisch adviseur.

Omar el Khamlichi (lid)

Omar el Khamlichi kwam als kind al wekelijks met zijn tante in OBA Bos en Lommer. In een laaggeletterde omgeving heeft hij door haar toewijding en de OBA zijn passie voor leren en ontwikkelen ontdekt. Hij zet zijn opgebouwde expertise in Digitale transformatie en Technologie graag in voor de transformatie van de OBA richting 2025. Momenteel is hij werkzaam bij Quin dokters, in de functie van CTO Dit is zijn eerste toezichthoudende rol.

Emile Spek (lid)

Emile Spek (1961) werkt bij het Amsteram UMC, de academische zorgorganisatie waar het AMC en het VUmc deel van uitmaken. Als directeur is hij eindverantwoordelijk voor huisvesting, energievoorziening, (brand)veiligheid en medische techniek.Toezicht houden bij de OBA doet hij vanuit de opvatting dat een sterk, markant en relevant cultureel aanbod en programmering een basis nodig heeft in een beheerste, geplande en van voldoende aandacht voorziene bedrijfsvoering.Emile Spek, geograaf, boekenliefhebber en kenner van Amsterdamse architectuur en stedenbouw, heeft ruim 30 jaar werkervaring in woningbouw en zorg. Hij heeft toezichthoudende ervaring in de woningbouw, onderwijs en cultuursector. 

Therese van Schie (lid)

Therese van Schie (1960) heeft een eigen  adviespraktijk op het gebied van marketing /positioneringsvraagstukken. Daarvoor werkte zij 17 jaar voor Unilever (5 jaar in Nederland, 6 jaar in de UK en 6 jaar in China) en was zij 4 jaar directeur van het Amsterdams Uitburo. Zij heeft een brede portefeuille van toezichthoudende functies op het snijvlak van publiek / private samenwerking  waaronder lid van de Raad van Toezicht van CITO en het Frans Hals Museum, bestuurslid van de Vereniging Rembrandt, regent van de Rooms Katholieke Oude Arme Zorg en voorzitter Raad van Toezicht Dance4life. Therese van Schie heeft Slavische talen gestudeerd met als hoofdvak Russisch en Nederlands Recht. Zij is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Jacqueline Lampe (lid)

Jacqueline Lampe (1962) zet zich, na 16 jaar bedrijfsleven, sinds 2004 in voor kwetsbare groepen in de samenleving. In haar huidige functie zorgt ze dat grote groepen jongeren hun stem kunnen laten horen, en zo een bijdrage leveren aan verandering in hun samenleving. Toegang tot betrouwbare informatie, onder andere op internet, is daarbij essentieel. Jacqueline ziet raakvlakken met de kansen en uitdagingen waar de OBA voor staat, en brengt als toezichthouder graag haar expertise in. Jacqueline ‘verslindt’ informatie in al haar verscheidenheid: boeken, theater, film, documentaires, culturele evenementen. Na de Vakopleiding Boekenbranche, Sdu, VNU en Amref Flying Doctors, is ze nu directeur van RNW Media, de innovatieve doorstart van de Wereldomroep.

Rosanne Bakker (adviseur)

De benoemde adviseur van de Raad van Toezicht is Rosanne Bakker (1989). Rosanne heeft verscheidene HR-rollen gehad, waaronder HR Business Partner bij Kentucky Fried Chicken. Zij heeft recent de overstap gemaakt naar het reclamebureau Truus. Deze ervaring over hoe je mensen in beweging kan brengen wil Rosanne graag inzetten voor de OBA. Dat het een ontmoetingsplek moge zijn voor alle Amsterdammers.
Voor Rosanne staan onderwerpen als diversiteit en inclusie prominent op de agenda, ze gunt alle Amsterdammers het warme welkom en thuis dat zij zélf voelt in de stad. Ze heeft een divers netwerk binnen de zakelijke dienstverlening en de culturele sector. Rosanne is opgegroeid in de Spaarndammerbuurt en woont nu in Geuzenveld.