Bestuur en Toezicht

Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht van de OBA.

De Raad van Toezicht van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bestaat uit vier leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen éénmaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. Het betreft een onbezoldigde functie. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt een brede maatschappelijke afspiegeling nagestreefd.

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de OBA. In de stichtingsstatuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam is opgenomen welke besluiten van de directie door de Raad van Toezicht moeten worden goedgekeurd.  

Statutair bestuur

Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Hij heeft de dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid voor uitvoering van het beleidsplan en de activiteiten. Het directiereglement, dat is goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geeft een nadere uitwerking van de richtlijnen voor de directievoering van de Stichting. Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht vergadert vier maal per jaar met de directeur/bestuurder.

Vacature Voorzitter RvT

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter RvT is de OBA op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de Raad van Toezicht.

Bekijk hier de vacaturetekst

Leden van de Raad van Toezicht van de OBA

Job Cohen (voorzitter)

Job Cohen (1947) is oud-burgemeester van Amsterdam. Hij werkte twaalf jaar bij de Universiteit Maastricht, waar hij de rechtenfaculteit opzette, hoogleraar en rector magnificus werd. Tweemaal was hij vervolgens staatssecretaris. Eerst van Onderwijs in het kabinet-Lubbers III en later van Justitie in het kabinet-Kok II. Eind 2000 werd hij burgemeester van Amsterdam. In 2010 werd hij politiek leider van de PvdA. Twee jaar later nam hij afscheid van de actieve politiek.

Omar el Khamlichi (lid)

Omar el Khamlichi kwam als kind al wekelijks met zijn tante in OBA Bos en Lommer. In een laaggeletterde omgeving heeft hij door haar toewijding en de OBA zijn passie voor leren en ontwikkelen ontdekt. Hij zet zijn opgebouwde expertise in Digitale transformatie en Technologie graag in voor de transformatie van de OBA richting 2025. Momenteel is hij werkzaam bij ABN AMRO Private Banking, waar hij digitaal bankieren heeft opgebouwd en momenteel vorm geeft aan het realiseren van de Data Strategie. Dit is zijn eerste toezichthoudende rol.

Emile Spek (lid)

Emile Spek (1961) werkt bij het Academisch Medisch Centrum waar hij als directeur eindverantwoordelijk is voor huisvesting, energievoorziening, (brand)veiligheid en onderhoud medische apparatuur. Tevens is hij daar nauw betrokken bij de plannen voor de Alliantie met het VUmc.Toezicht houden bij de OBA doet hij vanuit de opvatting dat een sterk, markant en relevant cultureel aanbod en programmering een basis nodig heeft in een beheerste, geplande en van voldoende aandacht voorziene bedrijfsvoering.Emile Spek, geograaf, boekenliefhebber en kenner van Amsterdamse architectuur en stedenbouw, heeft ruim 20 jaar werkervaring in diverse hoofd- en nevenfuncties in de hoofdstad, hoofdzakelijk in de corporatiewereld, en heeft toezichthoudende ervaring in de woningbouw, onderwijs en cultuursector.

Therese van Schie (lid)

Therese van Schie (1960) heeft een eigen  adviespraktijk op het gebied van marketing /positioneringsvraagstukken. Daarvoor werkte zij 17 jaar voor Unilever (5 jaar in Nederland, 6 jaar in de UK en 6 jaar in China) en was zij 4 jaar directeur van het Amsterdams Uitburo. Zij heeft een brede portefeuille van toezichthoudende functies op het snijvlak van publiek / private samenwerking  waaronder lid van de Raad van Toezicht van CITO en het Frans Hals Museum, bestuurslid van de Vereniging Rembrandt, regent van de Rooms Katholieke Oude Arme Zorg en voorzitter Raad van Toezicht Dance4life. Therese van Schie heeft Slavische talen gestudeerd met als hoofdvak Russisch en Nederlands Recht. Zij is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Rosanne Bakker (adviseur)

De benoemde adviseur van de Raad van Toezicht is Rosanne Bakker (1989). Rosanne heeft verscheidene HR-rollen gehad, waaronder HR Business Partner bij Kentucky Fried Chicken. Zij heeft recent de overstap gemaakt naar het reclamebureau Truus. Deze ervaring over hoe je mensen in beweging kan brengen wil Rosanne graag inzetten voor de OBA. Dat het een ontmoetingsplek moge zijn voor alle Amsterdammers.
Voor Rosanne staan onderwerpen als diversiteit en inclusie prominent op de agenda, ze gunt alle Amsterdammers het warme welkom en thuis dat zij zélf voelt in de stad. Ze heeft een divers netwerk binnen de zakelijke dienstverlening en de culturele sector. Rosanne is opgegroeid in de Spaarndammerbuurt en woont nu in Geuzenveld.