Bestuursverslagen

Bekijk de bestuursverslagen van de Openbare Bibliotheek Amsterdam van de afgelopen jaren.

Mocht u vragen hebben over een van deze verslagen dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat via dir@oba.nl.

Jaarrekening

Onderstaand vindt u de jaarrekening 2012. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat via dir@oba.nl.