Missie, Visie, Koers

Missie, visie en koers

Op deze pagina lees je over de toekomst van de OBA en waarom we doen wat we doen.

Missie

De OBA:                                                                    Inspireert alle Amsterdammers om te blijven leren
  • faciliteert een leven lang leren via passend aanbod voor elke leeftijdsgroep
  • maakt het mogelijk om nieuwe vaardigheden van de 21ste eeuw te leren
  • heeft bijzondere aandacht voor mensen die moeite hebben met taal en digitale vaardigheden

Maakt kennis, cultuur en informatie voor iedereen bereikbaar en toegankelijk

  • wil vrije toegang bieden tot alle denkbare informatiebronnen en -technologie
  • is zeven dagen per week beschikbaar met ruime openingstijden van onze vestigingen
  • biedt een optimale service aan bezoekers op de fysieke en digitale platforms

Stimuleert reflectie, ontmoeting en betrokkenheid bij stad en buurt

  • als ontmoetingsplaats voor diversiteit aan talen en culturen uit de stad
  • met aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, zelfredzaamheid, duurzaamheid
  • werkt intensief samen met groepen en organisaties in stad en buurt

Visie

Sinds 1919 is de OBA de plek waar Amsterdammers komen voor hun persoonlijke ontwikkeling. Waar dit in de 20ste eeuw in bibliotheken vooral gebeurde met boeken, vraagt de 21ste eeuw om meer leervormen en een breder aanbod. De uitdaging voor ons is om ervoor te zorgen dat alle Amsterdammers kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft.

De OBA zet zich in voor een Amsterdam waar iedereen gelijke kansen heeft. De OBA biedt kansen om kennis en vaardigheden te verwerven, om actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven, talenten te ontplooien, kortom: om je leven te verrijken. 

Daarom is de OBA altijd in de buurt, goed bereikbaar en relevant voor alle Amsterdammers. Een prikkelende en bruisende plek, waar de vele talen en culturen uit de stad bij elkaar komen, waar ruimte is om vaardigheden van de 21ste eeuw te leren, met aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, zelfredzaamheid en duurzaamheid.De OBA wil bovendien de plek van de stad zijn om elkaar te ontmoeten, niet alleen in het centrum, maar ook in de wijken.

Dit realiseren we in samenwerking met Amsterdamse initiatieven en organisaties. Door onze fysieke en digitale ruimtes met hen te delen, wordt in alle buurten van de stad een veilige, aantrekkelijke, kennisrijke publieke omgeving gecreëerd. Van, voor en door de bewoners.

Feiten en cijfers 2022

Totaal aantal fysieke bezoekers: 2.837.072
Totaal leden: 134.945
Activiteiten per jaar: 6000
Vestigingen: 28
Medewerkers: 304
Vrijwilligers: 147
Partners: 300+

Koers

Samenvatting Koers

In het kort voert Koers 2030 terug op vijf strategische lijnen en tien inhoudelijke opgaven waarmee we werken aan de bibliotheek van de toekomst: een maatschappelijke, hybride bibliotheek voor, door en van Amsterdammers.

Daarbij focussen we ons op de deelgebieden:

1. Open en dichtbij
Juist nu de stad verder groeit, willen we ons blijven inzetten om dicht bij alle Amsterdammers te blijven. Dat vraagt om een vitaal en dynamisch netwerk van buurtvestigingen.

2. Altijd en overal
We treden de digitalisering van stad en samenleving tegemoet met de ‘hybride bibliotheek’. Hierin zijn de fysieke en digitale dienstverlening en programmering gelijkwaardig en volledig met elkaar verbonden.

3. Ieder kind, iedere jongere
De ambitie is om elke jonge Amsterdammer te bereiken en te verbinden aan de OBA. En zetten een grote nieuwe stap: OBA gaat naar school.

4.  Onderneemt
Om een goed (financieel) fundament te krijgen onder onze organisatie door meer te ondernemen, versterken en vernieuwen we onze aanpak en voeren we een nieuw verdienmodel in.

5. Nieuwe deal van Amsterdam.
Samen met de gemeente Amsterdam brengen we een ‘new deal’ tot stand waarin we de financieringsafspraken opnieuw bekijken en inhoudelijke afspraken maken over de bijdrage die de OBA levert aan de sociaal maatschappelijke opgaven in de stad: sociale cohesie, (door)ontwikkeling leesvaardigheid en digitale- en mediavaardigheid.

Lees de koers