Ik ben een boek (of ander geleend materiaal) kwijt. Wat moet ik doen?

Wanneer je een boek of ander geleend materiaal bent kwijtgeraakt, dien je dit te vergoeden aan de OBA. Er wordt uitgegaan van de nieuwwaarde. De boete vervalt.

Je kunt het materiaal vergoeden door eerst bij de klantenservicebalie in de OBA te melden wat je precies bent kwijtgeraakt. Dit kan in elke OBA-vestiging. Je kunt vervolgens bij de betaalautomaat in de OBA het bedrag vergoeden. De boete op het materiaal vervalt hierna.