Waarom is het gebruik van internet en wifi in de bibliotheek niet gratis?

In de loop van de tijd is de functie van de OBA steeds meer verschoven van een uitleenfunctie naar een gebruikersfunctie. Omdat de infrastructuur voor internet en wifi grote kosten met zich meebrengt, is er voor gekozen om het gebruik hiervan alleen gratis te houden voor OBA-leden. Op deze manier draag je bij aan het voortbestaan van de OBA in tijden van stevige bezuinigingen. Als je alleen gebruik wilt maken van internet en wifi kunt je voor €12,00 per jaar een OBA PC lidmaatschap aanschaffen. Hiermee kun je geen materialen lenen.