Nieuwe mijlpaal voor bouw OBA Next in Zuidoost

Gepubliceerd op: 11 mei 2023 11:06

Vandaag is de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Amsterdam gepresenteerd. De gemeentelijke begroting maakt de weg vrij voor de doorstart van de bouw van OBA Next, een prachtige nieuwe OBA-vestiging in Zuidoost, helemaal uitgerust als bibliotheek van de toekomst. Een bibliotheek voor deze, maar vooral voor v├│lgende generaties Amsterdammers. Daar zijn we heel erg blij mee en het geeft ons hernieuwde energie om in volle vaart door te gaan.

OBA Next blijft staan in begroting gemeente

Na het politieke besluit in het voorjaar van 2022 om OBA Next van de Zuidas naar Zuidoost te verplaatsen, hebben de gemeente Amsterdam en OBA het afgelopen jaar onderzocht wat de gevolgen zijn van dit besluit en wat de mogelijkheden zijn in Zuidoost. Wethouder Hester Van Buren (Financi├źn) bevestigt vandaag opnieuw dat in de gemeentebegroting een reservering staat voor de bouw van OBA Next in Zuidoost. De reservering van 36,5 miljoen euro stelt ons in staat om verder te gaan in Zuidoost met eenzelfde pakket van eisen, inhoud en kaders die golden voor OBA Next aan de Zuidas. Dit is in lijn met wat vorig voorjaar in het college-akkoord werd aangekondigd en volgens de eerder gemaakte afspraken met de OBA over het project OBA Next. 

Locatiekeuze

Samen gaan we in een hoge versnelling verder met dit mooie project. Als eerste betekent dit het eens worden met elkaar over de locatie van dit bijzondere gebouw. De Bestuurscommissie Zuidoost en de stuurgroep OBA Next geven een advies aan wethouder Marjolein Moorman (Maatschappelijke voorzieningen). Het besluit is uiteindelijk aan de gemeente en de OBA, zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf volgende week gaan we gesprekken voeren met de gemeente en de vervolgstappen en planning verder uitwerken, waarbij we zoveel mogelijk vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken. 

Innovatieprogramma al van start

Wat de bibliotheek van de toekomst inhoudt wordt ontwikkeld in het innovatieprogramma van OBA Next dat al is gestart. Onder leiding van de OBA wordt samen met Amsterdammers, en vooral jongeren gewerkt aan de bibliotheek van de toekomst.  

Onderdeel van het innovatieprogramma is het OBA Next Lab, een pop-uplocatie waarin we ons intensief gaan bezighouden met onderzoek en experiment. 

In juni debatteert de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2023 en wordt de begroting definitief vastgesteld. Bekijk de hele Voorjaarsnota op de website van de gemeente Amsterdam